Digital PR แก้ปัญหาวิกฤตองค์กร

Digital PR แก้ปัญหาวิกฤตองค์กร

ข่าวทางสื่อมวลชนไม่ได้แปลว่าจะไปถึงผู้รับข่าวสารแล้วนะ สื่อมวลชนก็ต้องไปผ่านทางท่อทางโซเชียลมีเดียเหมือนกัน หนังสือพิมพ์ไม่มีคนอ่านแล้วสำนักข่าวออนไลน์ต่าง ๆ ยังเข้าถึงคนได้อยู่ในรูปแบบเว็บ  ซึ่งถ้ามันไม่มีท่อไปถึงโซเชียลมีเดียมันก็เข้าไม่ถึง

หน้าที่ของฝ่ายสื่อสารองค์กร

หน้าที่ของฝ่ายสื่อสารองค์กร

สื่อสารองค์กร เป็น “หน้าที่” ที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทำเพื่อสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ขององค์กรออกไป ในขณะที่คำว่า “ประชาสัมพันธ์ นั้น เป็น เป้าหมาย คือ เราสื่อสารองค์กรออกไปเพื่อจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน

การปรับตัวของนักประชาสัมพันธ์ในยุค Social Media ครองโลก

การปรับตัวของนักประชาสัมพันธ์ในยุค Social Media ครองโลก

ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัว ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์องค์กรเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล

อำนาจในการสื่อสารกับประชาชน อยู่ในมือใคร

อำนาจในการสื่อสารกับประชาชน อยู่ในมือใคร

สื่อสังคมออนไลน์ คือ ผู้คัดเลื่อก และผู้คัดกรองข่าวสาร (Gate keeper) ที่แท้จริง
เขาจะเป็นผู้กำหนดว่า เนื้อหาลักษณะไหน จะถูกส่งถึงคนไหนการเผยแพร่เนื้อหา โดยไม่ใส่เงินเข้าไป จะไม่ทำให้เกิดการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

10 วิธีจ้างเอเจนซี่ให้คุ้มค่า

10 วิธีจ้างเอเจนซี่ให้คุ้มค่า

การทำงานแบบ Outsourcing ทำให้องค์กรลดต้นทุน และภาระงานได้เป็นจำนวนมาก แต่แปลกไหม ทำไมบางองค์กรจ้างคนภายนอกทำงานแล้วยังไม่ได้ผลตามที่ต้องการซักที

สร้างแบรนด์ด้วยการประชาสัมพันธ์

สร้างแบรนด์ด้วยการประชาสัมพันธ์

สิ่งที่ CRF นำเสนอ คือ วิธีคิด สำหรับเจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารองค์กร ให้มีความเข้าใจเรื่อง Branding หรือการสร้างแบรนด์ ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง ต้องคิดและต้องทำอย่างไรบ้าง

เยือนภูเขาหิมะมังกรหยก ยล “ลี่เจียง” เมืองมรดกโลก

เยือนภูเขาหิมะมังกรหยก ยล “ลี่เจียง” เมืองมรดกโลก

ทริปลี่เจียงครั้งนี้ ใช้เวลาแค่ 4 วัน 3 คืน โดยมีเป้าหมายหลักคือไปสัมผัสความหนาวที่ “ภูเขาหิมะมังกรหยก” Jade Dragon Snow Mountain หรือที่ชาวจีนเรียกว่า อวี้หลงเซี่ยซาน ที่ระดับความสูง 4,605 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล มีหิมะปกคลุมทั้งปี

กรณีศึกษา CRM ของโอวัลตินสมาร์ท

กรณีศึกษา CRM ของโอวัลตินสมาร์ท

เมื่อวานซืนตอนประมาณ 2 ทุ่ม เปิดโอวัลตินสมาร์ทให้ลูกกินตามปกติ ซึ่งเขาชอบมากอยู่แล้ว ปรากฎว่า พอป้อนลูกคำแรก ลูกก็ทำหน้าเจื่อน ๆ