วิทยากรด้านการเขียนข่าว – ผศ. อริน เจียจันทร์พงษ์

ผศ.อริน เจียจันทร์พงษ์-วิทยากรด้านการเขียนข่าว เป็นอาจารย์ประจำคณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3 ตุลาคม 2554) รับผิดชอบวิชาว่าด้วย Content ทางวารสารศาสตร์ ของคณะไอซีที ศิลปากร ตั้งแต่เริ่มเป็น จนถึงปัจจุบัน พร้อมไปกับเป็น อ.พิเศษ วิชาหลักการสื่อข่าวและเขียนข่าว ที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Continue reading