อบรมเทคนิคการพูด และอบรมพิธีกรสุดประทับใจ

หัวข้ออบรมเทคนิคการพูดและอบรมพิธีกรสุดประทับใจ จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อแนะนำเทคนิค วิธีการ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการพูดในที่สาธารณะ ด้วยการใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษา ในการสร้างรอยยิ้ม และความประทับใจให้กลุ่มผู้ฟัง

Continue reading

วิทยากรด้านการพูด เทคนิคการขาย – สกลภัทร ศรีโพธิ์น้อย

สกลภัทร ศรีโพธิ์น้อย หรือ อ.บู๊ ไม่ใช่แค่นักพูดหรือวิทยากรด้านการพูดที่เปี่ยมด้วยพรสวรรค์ แต่ อ.บู๊ ยังเป็นนักพูดแนวให้กำลังใจ (Motivational speaker) เป็นพิธีกร และ นักฝึกอบรม (Trainer) ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย

Continue reading