โรงเรียนผู้สูงอายุชากยายจีน จ.ชลบุรี

โครงการ CSR ชุมชน ผู้สูงอายุ

โรงเรียนผู้สูงอายุชากยายจีน จังหวัดชลบุรี เป็นอีกที่หนึ่งที่โครงการชุมชนใฝ่รู้ได้มีโอกาสไปร่วมจัดกิจกรรม เพราะการเรียนรู้นั้น สามารถทำได้ตลอดชีวิตจริง ๆ โดยไม่มีจุดสิ้นสุด

ศูนย์รวมของเพื่อน สว.

นายสุวรรณ์ทอง คำภูมี หรือป๋าแจ๊ว ประธานที่ปรึกษา 23 ชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง และผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุชากยายจีน เล่าให้เราฟังว่า พอมีอายุมากขึ้น ความเหงาก็เริ่มถามหา ป๋าแจ๊วออกจากบ้านไปหาเพื่อนฝูงแทบทุกวันจากบ้านไปหาเพื่อนฝูงแทบทุกวัน จนลูกๆมักจะเป็นห่วง

จึงได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมา โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน มีนัดพบกันทุกวันอังคาร มีเหล่าแม่บ้าน แม่ครัวมาทำอาหารการกินกันอย่างเอร็ดอร่อย แล้วผู้สูงอายุที่ชากยายจีนก็ไม่เหงาอีกต่อไป

ผู้สูงอายุ ใฝ่รู้เรื่องอะไร

นอกเหนือจากเรื่องสุขภาพ สันทนาการทั่วไป และธรรมะจรรโลงใจแล้ว โครงการชุมชนใฝ่รู้ได้ลงไปจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องสื่อสังคมออนไลน์ การใช้โทรศัพท์มือถือ และความต่างระหว่างวัยของผู้สูงอายุกับบุตรหลานที่บ้าน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

โรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการชุมชนใฝ่รู้
โรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการชุมชนใฝ่รู้

การเรียนรู้ ทำได้ตลอดชีวิต

โครงการชุมชนใฝ่รู้ เป็นโครงการ CSR เพื่อสังคม มีความเชื่อตามแนวคิดของการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดชีวิต มนุษย์ยังคงแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับตนเอง แก้ไขปัญหาให้ตนเอง และสังคม เรา..ในฐานะบริษัทฝึกอบรมจึงออกเดินทางไปหาชุมชนต่างๆทั่วประเทศ เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับกลุ่มสังคมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยอุดมไปด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข


อ่านเพิ่มเติม

โครงการ CSR ชุมชนใฝ่รู้ เขาชะงุ้ม
โครงการ CSR ชุมชนใฝ่รู้ เขาชะงุ้ม

อบรมกลยุทธ์ด้านแบรนด์องค์กร

อบรมกลยุทธ์ด้านแบรนด์องค์กร

อบรมกลยุทธ์ด้านแบรนด์องค์กร

      เมื่อพูดถึงแบรนด์ หลายองค์กรมักนึกถึงการเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ การใช้สี หรือการจัดอีเว้นท์เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ หลายองค์กรใช้เงินลงทุนจำนวนมากเพื่อเปลี่ยนสีและโลโก้ แต่สิ่งเหล่านั้นกลับไม่ได้สร้างความรู้สึกที่ดีขึ้นให้ผู้บริโภคแต่อย่างใด

ที่เป็นเช่นนั้น เพราะแบรนด์ขององค์กรประกอบด้วยมิติที่หลากหลาย การจดจำได้นั้นขึ้นอยู่กับการมองเห็น การถ่ายทอดคุณค่าขึ้นอยู่กับการสื่อสาร และความจงรักภักดีขึ้นอยู่กับความประทับใจในการให้บริการและแก้ปัญหาให้ลูกค้า

หลักสูตรกลยุทธ์ด้านแบรนด์องค์กรจึงมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในเรื่องแบรนด์ การวิเคราะห์ที่ถูกต้อง และวางแผนสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์ให้องค์กรอย่างแท้จริง

วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ด้านแบรนด์องค์กร แบบครบทุกมิติ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในเรื่องแบรนด์อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์แบรนด์องค์กรของตัวเองได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนด และออกแบบการสื่อสารแบรนด์ได้อย่างครบวงจร

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
 2. ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนกลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์และการตลาด

เนื้อหาหลักสูตร

 • แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่ว่าด้วยแบรนด์
 • วิเคราะห์แบรนด์องค์กร
 • การวางกลยุทธ์ด้านแบรนด์
 • Value, Commitment, positioning, attribute, image, benefit, identity
 • Tangible and Intangible asset
 • การสื่อสารแบรนด์

ระยะเวลาการอบรม

      1 วัน

วิทยากร

อ.วาทิต ประสมทรัพย์ นักวิชาชีพ และที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์

วาทิต มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี ในงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้กับภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ การใช้สื่อ New media ตลอดจนการสื่อสารในภาวะวิกฤต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามเรื่อง In-House Training

โทร. 0635366995 , 0659658253

ติดต่อวิทยากรฝึกอบรม
ติดต่อวิทยากรฝึกอบรม

โครงการ CSR ชุมชน กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขาชะงุ้ม

โครงการ CSR ชุมชนใฝ่รู้ เขาชะงุ้ม

โครงการ CSR ชุมชนใฝ่รู้กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรเครือข่ายขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

Continue reading