Digital PR แก้ปัญหาวิกฤตองค์กร

ข่าวทางสื่อมวลชนไม่ได้แปลว่าจะไปถึงผู้รับข่าวสารแล้วนะ สื่อมวลชนก็ต้องไปผ่านทางท่อทางโซเชียลมีเดียเหมือนกัน หนังสือพิมพ์ไม่มีคนอ่านแล้วสำนักข่าวออนไลน์ต่าง ๆ ยังเข้าถึงคนได้อยู่ในรูปแบบเว็บ  ซึ่งถ้ามันไม่มีท่อไปถึงโซเชียลมีเดียมันก็เข้าไม่ถึง

Continue reading