วิทยากรด้าน CSR และชุมชนสัมพันธ์ อ.ธนาคม พจนาพิทักษ์

อาจารย์ธนาคม พจนาพิทักษ์ นักวิชาการด้านการสื่อสาร ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรด้าน CSR ประสบการณ์กว่า 20 ปี อดีตผู้สื่อข่าว น.ส.พ.กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ บรรณาธิการนิตยสารชีวจิต มีผลงานด้านประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์มากมาย

Continue reading

วิทยากรด้านการเขียนข่าว – ผศ. อริน เจียจันทร์พงษ์

ผศ.อริน เจียจันทร์พงษ์-วิทยากรด้านการเขียนข่าว เป็นอาจารย์ประจำคณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3 ตุลาคม 2554) รับผิดชอบวิชาว่าด้วย Content ทางวารสารศาสตร์ ของคณะไอซีที ศิลปากร ตั้งแต่เริ่มเป็น จนถึงปัจจุบัน พร้อมไปกับเป็น อ.พิเศษ วิชาหลักการสื่อข่าวและเขียนข่าว ที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Continue reading