เยือนภูเขาหิมะมังกรหยก ยล “ลี่เจียง” เมืองมรดกโลก

เยือนภูเขาหิมะมังกรหยก ยล “ลี่เจียง” เมืองมรดกโลก

ทริปลี่เจียงครั้งนี้ ใช้เวลาแค่ 4 วัน 3 คืน โดยมีเป้าหมายหลักคือไปสัมผัสความหนาวที่ “ภูเขาหิมะมังกรหยก” Jade Dragon Snow Mountain หรือที่ชาวจีนเรียกว่า อวี้หลงเซี่ยซาน ที่ระดับความสูง 4,605 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล มีหิมะปกคลุมทั้งปี