Digital PR แก้ปัญหาวิกฤตองค์กร

Digital PR แก้ปัญหาวิกฤตองค์กร

ข่าวทางสื่อมวลชนไม่ได้แปลว่าจะไปถึงผู้รับข่าวสารแล้วนะ สื่อมวลชนก็ต้องไปผ่านทางท่อทางโซเชียลมีเดียเหมือนกัน หนังสือพิมพ์ไม่มีคนอ่านแล้วสำนักข่าวออนไลน์ต่าง ๆ ยังเข้าถึงคนได้อยู่ในรูปแบบเว็บ  ซึ่งถ้ามันไม่มีท่อไปถึงโซเชียลมีเดียมันก็เข้าไม่ถึง

การปรับตัวของนักประชาสัมพันธ์ในยุค Social Media ครองโลก

การปรับตัวของนักประชาสัมพันธ์ในยุค Social Media ครองโลก

ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัว ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์องค์กรเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล

10 วิธีจ้างเอเจนซี่ให้คุ้มค่า

10 วิธีจ้างเอเจนซี่ให้คุ้มค่า

การทำงานแบบ Outsourcing ทำให้องค์กรลดต้นทุน และภาระงานได้เป็นจำนวนมาก แต่แปลกไหม ทำไมบางองค์กรจ้างคนภายนอกทำงานแล้วยังไม่ได้ผลตามที่ต้องการซักที

เยือนภูเขาหิมะมังกรหยก ยล “ลี่เจียง” เมืองมรดกโลก

เยือนภูเขาหิมะมังกรหยก ยล “ลี่เจียง” เมืองมรดกโลก

ทริปลี่เจียงครั้งนี้ ใช้เวลาแค่ 4 วัน 3 คืน โดยมีเป้าหมายหลักคือไปสัมผัสความหนาวที่ “ภูเขาหิมะมังกรหยก” Jade Dragon Snow Mountain หรือที่ชาวจีนเรียกว่า อวี้หลงเซี่ยซาน ที่ระดับความสูง 4,605 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล มีหิมะปกคลุมทั้งปี