อบรมการบริหารโซเชียลมีเดีย

การบริหารโซเชียลมีเดียให้มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน Platform ต่าง ๆ รวมถึงการสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมกับ Platform นั้น และบริหารโดยบุคลากรที่มีความเข้าใจเรื่องการสื่อสารมวลชนเป็นอย่างดี

Continue reading

อบรมทำ Content Marketing สุดฮิต พิชิตกูเกิล

อบรม content marketing

การอบรม content marketing ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านธุรกิจและการสื่อสาร เพื่อที่จะส่งเสริมให้องค์กรได้เป็นที่รู้จัก รับรู้ และ พัฒนาต่อไปเป็นยอดขายหรือเกิดการยอมรับในที่สุด

Continue reading