สร้างแบรนด์ด้วยการประชาสัมพันธ์

สิ่งที่ CRF นำเสนอ คือ วิธีคิด สำหรับเจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารองค์กร ให้มีความเข้าใจเรื่อง Branding หรือการสร้างแบรนด์ ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง ต้องคิดและต้องทำอย่างไรบ้าง

Continue reading

อ.สุพิชฌาย์ ธนโสภิต

อาจารย์แซนดี้ (อ.ปุ่น) เป็นนักสื่อสารการตลาดแถวหน้าของเมืองไทย ที่มีประสบการณ์มากกว่า 12 ปี ในด้าน Digital PR, Branding และ online marketing

ปัจจุบัน อ.ปุ่น เป็นผู้บริหารบริษัท Cloud 9 Worldwide ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์กับลูกค้าขนาดใหญ่หลายราย อาทิ บมจ.สิงห์เอสเตท ยูนิลีเวอร์ แสนสิริ Asian Property, Bank of China, True Corporation, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

อ.ปุ่นเคยเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยศิลปากร และปัจจุบันยังเป็นที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ให้กับนักศึกษาหลายรุ่น

อ.ปุ่นจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขา Bachelor of Business Administration in International Business จาก Shenandoah University และปริญญาโทในสาขา Business Administration จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ