Content Center จำเป็นอย่างไรสำหรับการสื่อสารองค์กร

องค์กรทั้งหลายมีความจำเป็นที่จะต้องสร้าง “แหล่งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง” เพื่อให้ผู้คนได้สืบค้น อ้างอิง และเป็นสื่อที่เราสามารถควบคุมเนื้อหาของข่าวสารได้

Continue reading

อบรมทำ Content Marketing สุดฮิต พิชิตกูเกิล

อบรม content marketing

การอบรม content marketing ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านธุรกิจและการสื่อสาร เพื่อที่จะส่งเสริมให้องค์กรได้เป็นที่รู้จัก รับรู้ และ พัฒนาต่อไปเป็นยอดขายหรือเกิดการยอมรับในที่สุด

Continue reading