อบรมประชาสัมพันธ์ ภายในองค์กร m wrap

M Wrap เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ ฟิล์มใสถนอมอาหารของบริษัท MMP Corporation แต่คนทั่วไปมักคุ้นเคยกับชื่อตราสินค้าของผลิตภัณฑ์มากกว่า แบรนด์ขององค์กร

เมื่อไม่นานมานี้ CRF Management โดย อ.วาทิต ประสมทรัพย์ ได้รับเกียรติให้ไปบรรยาย ในหัวข้อ Enhancing Business Reputation with Digital PR เพื่อแนะนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และฝ่ายพัฒนาองค์กร ในการนำแนวคิดการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล มาใช้ในการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ที่นอกเหนือจาก Brand Image ของสินค้า ที่แข็งแกร่งเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้ว

โครงเนื้อหาการบรรยาย ประกอบด้วย

  • การบรรยายในหัวข้อ “การประชาสัมพันธ์ในยุค Digital” ทำความเข้าใจกับปรัชญาและแนวคิดของการประชาสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้งานประชาสัมพันธ์เพื่อ สนับสนุนการตลาด และสร้างภาพลักษณ์องค์กร
  • “การใช้ Own Media เพื่อการสื่อสารอย่างสัมฤทธิ์ผล” การใช้แนวคิด Content Marketing matrix และการเขียนยุคใหม่ในการสร้างสรรค์สื่อให้ตอบโจทย์ขององค์กร เพื่อเผยแพร่ในช่องทางสื่อสังคอมออนไลน์ขององค์กร
  • “การใช้ Paid media เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย” เรียนรู้วิธีการใช้ paid mediaอย่างคุ้มค่าทั้งสื่อหลัก และสื่อออนไลน์ เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
  • “การใช้ Earn Media และงานสื่อมวลชนสัมพันธ์”การสร้างสรรค์ข่าวประชาสัมพันธ์ที่โดนใจสื่อมวลชน และการบริหารความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนอย่างยั่งยืน
ติดต่อวิทยากรฝึกอบรม
ติดต่อวิทยากรฝึกอบรม
Total Page Visits: 206 - Today Page Visits: 1

Related Works