จะทำอย่างไรเมื่อผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ได้จบการศึกษามาในสาขาประชาสัมพันธ์ ต้องรับผิดชอบหน้าที่ทางด้านการประชาสัมพันธ์ไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนข่าว ถ่ายภาพ เป็นพิธีกร บริหารโซเชียลมีเดีย

เขตสุขภาพที่ 10 จ.อุบลราชธานี ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งต้องรับผิดชอบงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ไปด้วย

บริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดย อ.วาทิต ประสมทรัพย์ และ อ.ธีรพงษ์ ต๋าอ่อน จึงได้รับมอบหมายให้บรรยายเชิงปฏิบัติการ ในการอบรมประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของเขตสุขภาพที่ 10 ได้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และความมั่นใจ ให้ทำงานประชาสัมพันธ์ได้ตามวัตถประสงค์ขององค์กร

Total Page Visits: 239 - Today Page Visits: 1
Share this Post