ภาพบรรยากาศการอบรมประชาสัมพันธ์ “ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ เสริมพลังการสื่อสารองค์กร” รุ่นที่ 1 25-26 มีนาคม 2562

Share this Post