ตรวจประเมินมาตรฐานแฟรนไชส์ 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อ.วาทิต ประสมทรัพย์ ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานแฟรนไชส์ TQFM (Total Quality Franchise Management) ประจำปี 2561

 

PEN Salon เอสพละนาด งามวงศ์วาน
หมาล่ากวนอู

ขนมบ้านอุ๋ม

บริษัทขนส่ง 

Share this Post