กระทรวงอุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์ ยุค New Normal

ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ผลักดันให้ผู้คนหลายหลายอาชีพ ต้องปรับตัวเอง ปรับวิธีการทำงาน นักประชาสัมพันธ์ก็เช่นกัน จะต้องปรับตัว ปรับการทำงานอย่างไรในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์ครองโลก

กระทรวงอุตสาหกรรม จึงจัดการอบรมบุคลากรจากทุกสังกัด ภายใต้หัวข้อ “การปรับตัวของประชาสัมพันธ์ในยุคNew Normal” และ “ปรับเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์ ปลุกพลัง MOI Social Media

โดย อ.วาทิต ประสมทรัพย์ วิทยากรจากบริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด

อบรมประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม
อบรมประชาสัมพันธ์กระทรวง
Total Page Visits: 186 - Today Page Visits: 1

Related Works