อบรมประชาสัมพันธ์ อบจ.อุบลราชธานี

อบรมประชาสัมพันธ์ภาครัฐ

บรรยายพิเศษให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในหัวข้อ “เสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ แก่เจ้าหน้าที่ฝายประชาสัมพันธ์ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยวิทยากร อ.วาทิต ประสมทรัพย์ และ อ.ธีรพงษ์ ต๋าอ่อน ณ แลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

Continue reading

อบรม Digital PR 24 ก.ย. 62

ประมวลภาพการอบรม Digital PR สร้างความน่าเชื่อถือให้องค์กร

อบรม Content Marketing 29 ส.ค. 62

อบรม Content Marketing สร้างแบรนด์องค์กรให้ดี ผลักดันผู้บริหารให้ดัง รุ่น 2

อบรมประชาสัมพันธ์ ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ฯ รุ่น 4

ภาพบรรยากาศการอบรมประชาสัมพันธ์ ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ เสริมพลังการสื่อสารองค์กร รุ่น 4 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดหลักสูตรอบรม ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ เสริมพลังการสื่อสารองค์กร

ภาพการอบรมประชาสัมพันธ์ ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ฯ รุ่น 3

การอบรมประชาสัมพันธ์ ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ เสริมพลังการสื่อสารองค์กร รุ่น 3 วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดหลักสูตรอบรม ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ เสริมพลังการสื่อสารองค์กร