อบรม Digital PR 24 ก.ย. 62

ประมวลภาพการอบรม Digital PR สร้างความน่าเชื่อถือให้องค์กร

อบรม Content Marketing 29 ส.ค. 62

อบรม Content Marketing สร้างแบรนด์องค์กรให้ดี ผลักดันผู้บริหารให้ดัง รุ่น 2

อบรมประชาสัมพันธ์ ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ฯ รุ่น 4

ภาพบรรยากาศการอบรมประชาสัมพันธ์ ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ เสริมพลังการสื่อสารองค์กร รุ่น 4 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดหลักสูตรอบรม ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ เสริมพลังการสื่อสารองค์กร

ภาพการอบรมประชาสัมพันธ์ ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ฯ รุ่น 3

การอบรมประชาสัมพันธ์ ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ เสริมพลังการสื่อสารองค์กร รุ่น 3 วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดหลักสูตรอบรม ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ เสริมพลังการสื่อสารองค์กร