IO คืออะไร ตอน IO กับการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

IO คืออะไร ตอน IO กับการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

IO อาจจะใช้ข่าวสาร เพื่อเขย่าการรับรู้ ทำลายขวัญและกำลังใจของฝ่ายตรงข้าม ทำลายความน่าเชื่อถือ แต่การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ จะมุ่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน นำไปสู่ความสำเร็จ โดยไม่ต้องมีใครเป็นฝ่ายพ่ายแพ้

3 เทคนิคการเป็นพิธีกร จากมุมมอง บู๊ สกลภัทร นักพูด นักคิด นักสร้างแรงบันดาลใจ

3 เทคนิคการเป็นพิธีกร จากมุมมอง บู๊ สกลภัทร นักพูด นักคิด นักสร้างแรงบันดาลใจ

เรียนรู้เทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ จาก อ.บู๊ สกลภัทร ศรีโพธิ์น้อย นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ พิธีกร ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ “เดี่ยวดวลไมค์ไทยแลนด์” จากผู้เข้าแข่งขันกว่าพันคน และเป็นหนึ่งในหกของลูกทีมของอาจารย์จตุพล ชมภูนิจ 

สื่อมวลชนสัมพันธ์ – งานสำคัญขององค์กร

สื่อมวลชนสัมพันธ์ – งานสำคัญขององค์กร

ผู้ทำงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับผู้บริหาร เพื่อให้การทำงานกับสื่อมวลชนมีความราบรื่น และส่งผลดีต่อการเผยแพร่ข่าวสารขององค์กร

Digital PR แก้ปัญหาวิกฤตองค์กร

Digital PR แก้ปัญหาวิกฤตองค์กร

ข่าวทางสื่อมวลชนไม่ได้แปลว่าจะไปถึงผู้รับข่าวสารแล้วนะ สื่อมวลชนก็ต้องไปผ่านทางท่อทางโซเชียลมีเดียเหมือนกัน หนังสือพิมพ์ไม่มีคนอ่านแล้วสำนักข่าวออนไลน์ต่าง ๆ ยังเข้าถึงคนได้อยู่ในรูปแบบเว็บ  ซึ่งถ้ามันไม่มีท่อไปถึงโซเชียลมีเดียมันก็เข้าไม่ถึง

หน้าที่ของฝ่ายสื่อสารองค์กร

หน้าที่ของฝ่ายสื่อสารองค์กร

สื่อสารองค์กร เป็น “หน้าที่” ที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทำเพื่อสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ขององค์กรออกไป ในขณะที่คำว่า “ประชาสัมพันธ์ นั้น เป็น เป้าหมาย คือ เราสื่อสารองค์กรออกไปเพื่อจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน

การปรับตัวของนักประชาสัมพันธ์ในยุค Social Media ครองโลก

การปรับตัวของนักประชาสัมพันธ์ในยุค Social Media ครองโลก

ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัว ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์องค์กรเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล

Content Center จำเป็นอย่างไรสำหรับการสื่อสารองค์กร

Content Center จำเป็นอย่างไรสำหรับการสื่อสารองค์กร

องค์กรทั้งหลายมีความจำเป็นที่จะต้องสร้าง “แหล่งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง” เพื่อให้ผู้คนได้สืบค้น อ้างอิง และเป็นสื่อที่เราสามารถควบคุมเนื้อหาของข่าวสารได้

อำนาจในการสื่อสารกับประชาชน อยู่ในมือใคร

อำนาจในการสื่อสารกับประชาชน อยู่ในมือใคร

สื่อสังคมออนไลน์ คือ ผู้คัดเลื่อก และผู้คัดกรองข่าวสาร (Gate keeper) ที่แท้จริง
เขาจะเป็นผู้กำหนดว่า เนื้อหาลักษณะไหน จะถูกส่งถึงคนไหนการเผยแพร่เนื้อหา โดยไม่ใส่เงินเข้าไป จะไม่ทำให้เกิดการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ