Skip to content

Courses

Our Courses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

อบรมประชาสัมพันธ์ภาครัฐ

อบรมประชาสัมพันธ์ อบจ.อุบลราชธานี

บรรยายพิเศษให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในหัวข้อ "เสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ แก่เจ้าหน้าที่ฝายประชาสัมพันธ์ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยวิทยากร อ.วาทิต ประสมทรัพย์ และ อ.ธีรพงษ์ ต๋าอ่อน ณ แลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

อบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤต

ภาพบรรยากาศการอบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤต บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด

งานสัมมนา Digital Era for Thailand: Beat the limits

Facebook

อบรม Digital PR 24 ก.ย. 62

Facebook

Latest Courses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Bachelor of Graphic Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Masters of Motion Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Total Page Visits: 2 - Today Page Visits: 1