กรณีศึกษา CRM ของโอวัลตินสมาร์ท

กรณีศึกษา CRM ของโอวัลตินสมาร์ท

เมื่อวานซืนตอนประมาณ 2 ทุ่ม เปิดโอวัลตินสมาร์ทให้ลูกกินตามปกติ ซึ่งเขาชอบมากอยู่แล้ว ปรากฎว่า พอป้อนลูกคำแรก ลูกก็ทำหน้าเจื่อน ๆ