วิทยากรด้าน การวางแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ อ.ธนาคม พจนาพิทักษ์

วิทยากรด้าน การวางแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ อ.ธนาคม พจนาพิทักษ์

อาจารย์ธนาคม พจนาพิทักษ์ นักวิชาการด้านการสื่อสาร ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรด้านการเขียนแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ประสบการณ์กว่า 30 ปี อดีตผู้สื่อข่าว น.ส.พ.กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ บรรณาธิการนิตยสารชีวจิต มีผลงานด้านประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์มากมาย

วิทยากรด้านการถ่ายภาพ – ธีรพงศ์ ต๋าอ่อน

วิทยากรด้านการถ่ายภาพ – ธีรพงศ์ ต๋าอ่อน

ธีรพงศ์ วิทยากรด้านการถ่ายภาพ เป็นช่างภาพมืออาชีพแถวหน้าของเมืองไทยเคยถ่ายภาพในงานพระราชพิธีต่าง ๆ และภาพข่าวสื่อมวลชน ภาพประกอบข่าว ภาพผู้นำระดับประเทศ นักการเมือง และนักธุรกิจระดับสูง

วิทยากรด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และการสื่อสารในภาวะวิกฤต – อ.วาทิต ประสมทรัพย์

วิทยากรด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และการสื่อสารในภาวะวิกฤต – อ.วาทิต ประสมทรัพย์

วาทิต เป็นวิทยากรด้านประชาสัมพันธ์จากการที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ การตลาดให้กับภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ การใช้สื่อ New media ตลอดจนการสื่อสารในภาวะวิกฤต