โควิดศึกษา คือ หลักสูตรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดไวรัสโคโรน่าจากหน่วยแพทย์ของกองทัพบกสู่ชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ประกอบด้วยแพทย์ และพยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายต่าง ๆ ของกองทัพภาคที่ 1 – 4 เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับหน่วยทหารในพื้นที่ ซึ่งจะนำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับอาสาสมัครกิจการพลเรือนที่อยู่ในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไป

โควิดศึกษา ด้วย Army Covid Oracle

Army Covid Oracle หรือโควิดการ์ด คือ สื่อการสอนโควิดศึกษา ที่ออกแบบโดย พ.อ.อิทธินันท์ โชติช่วง (พบ.) รองผู้อำนวนการกองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก โดยมีลักษณะเหมือน Flash card ของเด็ก เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการสอนในชุมชน

โควิดการ์ด มีด้วยกัน 52 ใบ เรียงลำดับจากง่ายไปถึงยาก ครอบคลุมความรู้ตั้งแต่เรื่องทั่ว ๆ ไปของโรคโควิด-19 การป้องกัน การรักษา ซึ่งจะได้รับการถ่ายทอดจากกรมแพทย์ทหารบก ไปสู่กองทัพภาคที่ 1-4 สู่โรงพยาบาลค่าย และอาสาสมัคร เพื่อเข้าถึงชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

อบรมแม่ไก่

อบรมแม่ไก่

อบรมแม่ไก่ โควิดศึกษา

กลวิธี Training the Trainer

แน่นอนว่า การจะทำให้ความรู้เรื่องโควิดศึกษาถูกถ่ายทอดจากส่วนกลาง ถึงหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านน้อยทั่วประเทศนั้น ต้องใช้วิธีการ Training the Trainer จากพ่อไก่แม่ไก่ สู่ลูกไก่ สู่หลานไก่ และสู่เหลนไก่อีกที ที่สำคัญคือ ผู้ที่เข้ามาอบรมเรียนรู้ล้วนเป็นแพทย์ พยาบาล ที่มีประสบการณ์มากมาย กระบวนการถ่ายทอดความรู้จึงต้องใช้วิธีการแบบ “ผู้ใหญ่สอนผู้ใหญ่” หรือ Andragogy เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการนำตนเอง เกิดการสังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง

 

Total Page Visits: 799 - Today Page Visits: 1
Share this Post