โครงการ CSR ชุมชน กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขาชะงุ้ม

โครงการ CSR ชุมชนใฝ่รู้ เขาชะงุ้ม

โครงการ CSR ชุมชนใฝ่รู้กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรเครือข่ายขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

บริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดย อ.ธนาคม พจนาพิทักษ์ และ อ.วาทิต ประสมทรัพย์ ได้มีโอกาสลงพื้นที่โครงการ CSR เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมองค์ความรู้ให้ชุมชนในการพัฒนา “แบรนด์” สินค้าอัตลักษณ์ชุมชน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

“เราคือเกษตรกรตามรอยพระราชา”

กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขาชะงุ้ม คือกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากการที่สภาพดินในบริเวณนี้ไม่สามารถทำการเกษตรได้ จนกระทั่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ได้เสด็จพระราชดำเนินมา และพระราชทานคำแนะนำให้กับชาวบ้านในพื้นที่ให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกคือ ปล่อยให้ต้นไม้และป่าเติบโตเองตามธรรมชาติ ให้สิ่งแวดล้อมได้ฟื้นฟูตัวเอง

หลังจากนั้น ได้โปรดเกล้าฯให้จัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขาชะงุ้ม เพื่อให้คำแนะนำกับชาวบ้านในการทำเกษตรกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย ทำในสิ่งที่ตนถนัด ค้นหาจุดเด่นของตัวเอง และสร้างอัตลักษณ์ให้จดจำ

จึงเกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ และพัฒนาผลผลิตของตนเองมาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปีในนามกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขาชะงุ้ม

ต้นประดู่ทรงปลูก

วันที่ 15 กรกฎาคม 2539 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการศึกษาวิธีฟื้นฟูดินเสื่อม ณ บริเวณโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โอกาสนี้ทรงปลูกต้นประดู่ไว้เป็นที่ระลึกด้วย (ข้อมูลจากกรมป่าไม้)

กลุ่มเกษตรกรที่นี่ จึงมี “ใบประดู่” เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม เป็นเสมือนสิ่งที่ทำให้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

สินค้าดีจากชุมชน

เกษตรกรในกลุ่ม จึงได้พัฒนาสินค้าของตนเองอย่างหลากหลายทั้งผักออร์แกนิค ผักปลอดสารพิษ ไข่เป็ด ร้านกาแฟ ฯลฯ กว่าสิบผลิตภัณฑ์ แต่ปัญหาที่เรามองเห็น คือ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน สามารถผลิตสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ แต่ปัญหาคือ ไม่แตกต่างจากชุมชนอื่น ๆ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ และไม่เป็นที่รู้จัก อธิบายด้วยทฤษฎีการตลาดก็คือ สินค้า ไม่มีแบรนด์นั่นเอง

แม้จะมีสินค้าที่ดี แต่มีเหมือน ๆ กับคนอื่น ก็จะทำให้ทำการตลาดได้ยาก ยกตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์จากกล้วย ที่มีอยู่ทั่วประเทศไทย นอกจากจะขายกล้วยเป็นผลไม้แล้ว เกษตรกรยังแปรรูปเป็นกล้วยตาก กล้วยอบ กล้วยเบรคแตก เหมือนกันทั่วประเทศ

ที่เป็นเช่นนี้ เพราะกลุ่มเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการตลาดยุคใหม่ และมีความไม่มั่นใจ คิดว่าตัวเองยังขาดความพร้อม ยังไม่กล้าที่จะทำอะไรใหม่ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว กลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้มีความสามารถ มีไอเดีย มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความตั้งใจอยู่เต็มเปี่ยม

ความมุ่งหวังของโครงการ CSR ชุมชนใฝ่รู้

โครงการชุมชนใฝ่รู้ จึงมุ่งหวังที่จะเสริมความรู้ด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ให้กับกลุ่มเกษตรกร ด้วยการนำเสนอกรณีศึกษา และแนวทางในการสร้างแบรนด์ให้กับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งโครงการฯ มองว่า ด้วยพื้นฐานที่ดีของกลุ่มเกษตรกร สภาพแวดล้อมและทัศนียภาพที่สวยงาน กลุ่มเกษตรกรที่เขาชะงุ้มสามารถขยายผลและต่อยอดให้เป็นแบรนด์ระดับประเทศได้ไม่ยาก ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวของเขาชะงุ้ม โครงการในพระราชดำริฯ สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมทั้งสิ้น

แนวทางการสร้างแบรนด์ให้ชุมชน

ดังนั้น เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสามารถเติบโต ขยายผลทางการตลาด และการค้าขาย ตลอดจนสร้างความพร้อมในการแข่งขันในตลาดสมบูรณ์ การสร้างแบรด์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนจึงนับว่าเป็นเรื่องจำเป็น ซึ่งสามารถทำได้ไม่ยาก (ภายใต้คำแนะนำของที่ปรึกษา) ดังนี้

  1. กลุ่มเกษตรกรต้องมานั่งคุยกันเรื่อง กลยุทธ์ด้านแบรนด์ให้ชัดเจน อะไรคือ “คุณค่าหลัก” ที่แบรนด์ส่งมอบให้กับผู้บริโภค
  2. ต้องร่วมตกลงกันกำหนดโครงสร้างของแบรนด์ (Brand architecture) จะใช้ชื่อไหน เป็นชื่อแบรนด์หลัก และจะจัดโครงสร้างให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สื่อสารไปในทิศทางเดียวกับแบรนด์หลักได้อย่างไร
  3. การออกแบบอัตลักษณ์ (Brand design) ที่สวยงาม ทันสมัย ตรงกับ “จริต” ของกลุ่มเป้าหมาย
  4. จัดทำช่องทางการสื่อสารแบรนด์ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์
  5. ขยายช่องทางการจำหน่าย เพิ่มการมองเห็น (Brand visibility) ให้มากขึ้น

ทั้งนี้ โครงการชุมชนใฝ่รู้ มีความตั้งใจอันดีและพร้อมจะเป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

รายละเอียดโครงการชุมชนใฝ่รู้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อ.ธนาคม โทร. 0887760876

ติดต่อวิทยากรฝึกอบรม
Total Page Visits: 1454 - Today Page Visits: 1