อ.สุพิชฌาย์ ธนโสภิต

อาจารย์แซนดี้ (อ.ปุ่น) เป็นนักสื่อสารการตลาดแถวหน้าของเมืองไทย ที่มีประสบการณ์มากกว่า 12 ปี ในด้าน Digital PR, Branding และ online marketing

ปัจจุบัน อ.ปุ่น เป็นผู้บริหารบริษัท Cloud 9 Worldwide ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์กับลูกค้าขนาดใหญ่หลายราย อาทิ บมจ.สิงห์เอสเตท ยูนิลีเวอร์ แสนสิริ Asian Property, Bank of China, True Corporation, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

อ.ปุ่นเคยเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยศิลปากร และปัจจุบันยังเป็นที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ให้กับนักศึกษาหลายรุ่น

อ.ปุ่นจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขา Bachelor of Business Administration in International Business จาก Shenandoah University และปริญญาโทในสาขา Business Administration จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Total Page Visits: 805 - Today Page Visits: 1

Recommended Posts