10 อบรมเทคนิคการพูด และอบรมพิธีกรสุดประทับใจ

อบรมเทคนิคการพูด และเป็นอบรมพิธีกรสุดประทับใจ

เหตุผลและความจำเป็น

หลายครั้งที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พิธีกร หรือผู้ดำเนินรายการ หลายคนสามารถทำได้ดีเพราะมีพรสวรรค์เป็นส่วนตัว หลายคนยังมีความประหม่า ไม่มั่นใจ และไม่มี “พลังอำนาจ” ในการควบคุมผู้ฟังให้อยู่หมัด

หัวข้ออบรมเทคนิคการพูดและอบรมพิธีกรสุดประทับใจ จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อแนะนำเทคนิค วิธีการ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการพูดในที่สาธารณะ ด้วยการใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษา ในการสร้างรอยยิ้ม และความประทับใจให้กลุ่มผู้ฟัง เพื่อให้กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่จัดขึ้นทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และจบลงอย่างสวยงาม

เทคนิค วิธีการพูดในที่สาธารณะ และการเป็นพิธีกรที่น่าประทับใจ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับรู้เทคนิค วิธีการในการพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การใช้ภาษา และกิริยาท่าทางที่เหมาะสม สำหรับการพูดในที่สาธารณะ
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้เรื่องการใช้คำพูดที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อต้องเป็นจุดสนใจอยู่ต่อหน้าฝูงชน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ปฏิบัติงานในสายงานประชาสัมพันธ์ หรือผู้ที่มักได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ

เนื้อหาหลักสูตร

1.การเตรียมตัวก่อนการพูด
2.การเลือกใช้คำ ภาษา ที่เหมาะสมและสามารถสร้างความประทับใจให้ผู้ฟัง
3.ท่าทาง อากัปกิริยา และอวัจนภาษา ในการพุดต่อสาธารณชน
4.เทคนิค วิธีการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เมื่ออยู่ในฐานะจุดสนใจของสาธารณชน

วิทยากร

สกลภัทร ศรีโพธิ์น้อย หรือ อ.บู๊ นักพูดที่เปี่ยมด้วยพรสวรรค์ เป็นนักพูดแนวให้กำลังใจ (Motivational speaker) เป็นพิธีกร และ นักฝึกอบรม (Trainer) ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563

 ลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามเรื่องที่พัก

โทร. 0635366995 , 0814437434

249261
249258
249255
249254
249253
249252

Previous
Next

Total Page Visits: 170 - Today Page Visits: 5

Recommended Posts