อบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤต – ทางรอดขององค์กรยุคโซเชียลเป็นใหญ่

การสื่อสารในภาวะวิกฤตทวีความสำคัญมากขึ้นทุกวัน เราจะเห็นได้ว่า ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเรามีวิกฤตการณ์เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เรื่องที่ไม่น่าจะเกิดก็เกิดขึ้นได้ เช่น ไฟไหม้ธนาคาร เครื่องบนชนรถลากจูง หรือเหตุกราดยิงโคราช ที่สร้างความบอบช้ำให้ทั้งผู้สูญเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่แม้กระทั้งเรื่องธรรมดา ๆ ที่องค์กรพยายามจะสื่อสารกับประชาชน ก็กลับกลายมาเป็นวิกฤตด้านภาพลักษณ์ได้ เมื่อสื่อโซเชียลมีเดีย เปิดช่องทางให้ผู้คนได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างอิสระ อิสระกันจนถึงขั้นวิพากษ์วิจารณ์กันจนเสีย ๆ หาย ๆ จนทำให้การสื่อสารองค์กรทั่วไป ต้องกลายเป็นการสื่อสารในภาวะวิกฤตซะอย่างนั้น

วิกฤต คือ โอกาส

จริง ๆ แล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแปลงวิกฤตเป็นโอกาส หรือมองหาโอกาสภายใต้ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น แต่ลองมองอีกมุมหนึ่งจะพบว่า ภาวะวิกฤต บีบให้ผู้นำองค์กรหรือผู้มีความรับผิดชอบ ต้องออกมาชี้แจงกับสาธารณชนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งตรงนี้นับว่ามีความสำคัญมาก เพราะหากไม่ออกมาแถลงให้ชัดเจน ประชาชนอาจเกิดความเข้าใจผิด คิดไปต่าง ๆ นานา จนอาจทำให้วิกฤตนั้นลุกลามใหญ่โตมากขึ้นไปอีกได้ ดังนั้น การออกมาชี้แจงแถลงไข จึงนับเป็น “โอกาส” สำคัญ ที่ผู้นำองค์กรจะได้ออกมาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือแม้แต่การให้สัญญาประชาคมว่าจะแก้ไขสิ่งผิดพลาดที่ผ่านมาเหล่านั้นอย่างไร แน่นอน หากผู้นำองค์กรสื่อสามารถสื่อสารได้ดี วิกฤตนั้นก็จะคลี่คลาย และแสดงให้เห็นภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง เป็นที่ชื่นชมของลูกน้อง และผู้ร่วมธุรกิจ

สื่อสังคมออนไลน์ คือ ปัจจัยคุกคามหรือไม่

คงต้องตอบว่าสามารถมองได้ทั้งสองมุม คือ ทั้งโอกาส และปัจจัยคุกคาม แต่สิ่งที่น่าวิตกกังวลมากกว่าความเป็นตัวสื่อหรือช่องทางนั้น คือ ความคิดเห็นของมนุษย์โซเชียล ที่มักจะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องต่าง ๆ ตามใจและอารมณ์ของตน (Subjective) โดยไม่มีข้อมูล หรือไม่ผ่านการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ อย่างเพียงพอ และที่หนักไปกว่านั้น คือ กลุ่มสื่อมวลชนที่ช่วยกันสร้างสีสัน เติมความคิดเห็น หาบทสรุป และนำเสนอความคิดของคนผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ ยิ่งทำให้ประเด็นที่ร้อนแรงอยู่แล้ว ถูกเร่งปฏิกิริยาให้ร้อนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น แม้สื่อออนไลน์จะเป็นช่องทางให้ทุกคนได้เผยแพร่ข่าวดีของตน ก็ยังเป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีช่วยกันถล่มได้ด้วยเช่นกัน

เมื่อเกิดวิกฤตต้องทำอย่างไร

เป็นคำถามที่ตอบได้เลยว่า “สายเกินไปแล้ว” ที่จะถามคำถามนี้ในยามที่เกิดวิกฤตด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร เพราะการสื่อสารในภาวะวิกฤต ซึ่งเป็นแนวคิดแขนงหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ได้บอกไว้ว่า องค์กรต้องมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเป็น Safe guard จากข่าวร้าย แต่หากในที่สุดแล้ว หากองค์กรหรือผู้บริหารจะต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตจริง ๆ องค์กรต้องมีวิธีคิด มีทีมงาน มีเครื่องมือ มีวิธีปฏิบัติ ที่จะช่วยแก้ไขหรือพลิกสถานการณ์ได้ เพราะหากไม่มีปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้น วิกฤตการณ์อาจรุนแรงขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลเสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแน่นอน

เรียนอะไรในการอบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤต

หลักสูตร “อบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤต” ครอบคลุมเรื่องการสื่อสารขององค์กรตั้งแต่ การป้องกันเหตุวิกฤต ก่อนเกิดวิกฤต การตอบสนองต่อภาวะวิกฤต และการดำเนินการหลังผ่านพ้นวิกฤต ครอบคลุมเนื้อหาต่าง ๆ ประกอบด้วย

 1. การป้องกัน และหลีกเลี่ยงภาวะวิกฤต
 2. การประเมินความเสี่ยง
 3. การจัดตั้งทีมสื่อสารในภาวะวิกฤต
 4. แนวทางการสื่อสารในภาวะวิกฤต
 5. กระบวนการบริหารจัดการการสื่อสารเมื่อเกิดภาวะวิกฤต
 6. การรวบรวมทีมและวิเคราะห์สถานการณ์
 7. การแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ได้รับผลกระทบ
 8. การบรรเทาความกังวลต่อวิกฤตการณ์
 9. การเขียนคำแถลงการณ์เพื่อสื่อสารในภาวะวิกฤต ในสถานการณ์ต่าง ๆ
 10. การบริหารช่องทางการสื่อสารในภาวะวิกฤต
 11. การประชาสัมพันธ์หลังภาวะวิกฤต
 12. การถอดบทเรียน จากภาวะวิกฤต

ใครเป็นวิทยากร

อ.วาทิต ประสมทรัพย์  หนึ่งในนักวิชาชีพที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ที่ผ่านเหตุการณ์วิกฤตขององค์กรต่าง ๆ มามากมายตลอดระยะเวลาการทำงานกว่า 20 ปี  อ.วาทิต มีประสบการณ์ในการเขียนแผนการจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤตให้กับหน่วยงานหลายแห่ง เช่น บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ฯลฯ เคยเข้าร่วมประชุม Asia Emergency Management Conference ที่เมืองมาเก๊า และมีประสบการณ์ตรงเรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤตอีกหลายกรณี ที่พร้อมจะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน

เพิ่มสมรรถนะให้ผู้บริหาร พนักงาน และองค์กร ด้วยการอบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤต

เพราะการสื่อสารในภาวะวิกฤต ไม่ใช่ skill ปกติที่มนุษย์ทั่วไปสามารถทำได้เหมือนกับการพูดในที่สาธารณะ หรือการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน การสร้างความพร้อมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องจึงนับเป็นสิ่งจำเป็น และไม่เพียงแต่การเตรียมเรื่องคนเท่านั้น กระบวนการ หรือ work flow ก็เป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้น เมื่อทุกองค์กรมีการบริหารความเสี่ยง ก็ต้องมีการบริหารจัดการภาวะวิกฤตด้วยเช่นกัน การอบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤต จะช่วยเพิ่มสมรรถนของผู้ปฏิบัติงานให้สูงขึ้น ขณะเดียวกัน การจัดทำแผนสื่อสารในภาวะวิกฤต ก็จะช่วยให้องค์กรมีสมรรถนะที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

หลักสูตรอบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤต

ติดต่อวิทยากร

Total Page Visits: 880 - Today Page Visits: 0

Recommended Posts