CRF จัดหลักสูตรอบรมประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด “วิชาการ ผสานมืออาชีพ” จากวิทยากรที่อยุ่ในธุรกิจจริง มีประสบการณ์ในการทำงานและแก้ปัญหาให้กับลูกค้าจริง ที่พร้อมจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ พูดคุย แลกเปลี่ยน และให้คำปรึกษากันได้จริงในห้องอบรม

ตารางหลักสูตรอบรมประจำปี 2563

ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลา กำหนดวันอบรม งบประมาณ
01 ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ เสริมพลังการสื่อสารองค์กร 2 9-10 พ.ย. 6,990
02 เล่าเรื่องแบบดิจิทัลพีอาร์ สร้างความน่าเชื่อถือให้องค์กร 1 สอบถาม 3,990
03 ถ่ายภาพผู้บริหาร ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร 1 สอบถาม  3,990
04 การตลาดเชิงเนื้อหา สร้างจุดยืนให้แบรนด์องค์กร 1 สอบถาม 3,990
05 กลยุทธ์ชุมชนสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นต่อโครงการ 2 สอบถาม 6,990
06 ดึงดูดผู้ฟัง ปล่อยพลังผ่านพาวเวอร์พ้อยท์ 1 สอบถาม 5,990
07 กลยุทธ์มนุษย์พีอาร์ เขียนแผนสื่อสารครบวงจร 2 สอบถาม  6,990
08 เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เจาะสื่อโซเชียล 1 สอบถาม 3,990
09 เสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ 2 สอบถาม  6,990
10 เทคนิคการพูด และเป็นพิธีกรสุดประทับใจ 1 25 พ.ย. 3,990
11 การสื่อสารในภาวะวิกฤต 2 สอบถาม 6,990
12 การบริหาร Social media อย่างเป็นระบบ 2 19-20 ต.ค. 6,990
หลักสูตรอบรม active learning CRF Management
หลักสูตรอบรม active learning

 

Total Page Visits: 3 - Today Page Visits: 0