คุณสมบัติสำคัญของสื่อสังคมออนไลน์ คือ การถูกส่งต่อ หรือ “แชร์” ถึงกันได้ในเวลาอันรวดเร็ว และมีคนเห็นพร้อมกันหลาย ๆ คน เราจะเห็นได้ว่า สิ่งที่มักจะถูกแชร์ต่อ ก็หนีไม่พ้นอะไรที่เป็น Human Interest หรือสิ่งที่มนุษย์สนใจ โดยเฉพาะเรื่องเพศ ความรัก ความขัดแย้ง ตลอดจนสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก ดังนั้น การจะทำให้เรื่องขององค์กร ผลิตภัณฑ์ หรือแบรนด์ถูกส่งต่อ จึงต้องมีการสร้างสรรค์เนื้อหาที่ถูกกับ “จริต” ของผู้คน จึงจะได้รับความสนใจ

หลายหน่วยงาน พยายามจะใช้สื่อใหม่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์องค์กร แต่กลับไม่ค่อยได้รับความสนใจ ไม่เป็นกระแส และเกิดความล้มเหลวในที่สุด นั่นเป็นเพราะองค์กรกำลัง “พยายามผลักดัน” มากเกินไป อยากจะยัดเยียดทุกสิ่งที่อย่างให้คนอ่าน อยากใส่ข้อมูล รูปภาพ กิจกรรม รายละเอียดให้มากที่สุดเพราะเห็นว่าเป็นของฟรี แต่นั่น กลับกลายเป็นการทำให้เสียเวลาในการทำงาน เพราะยิ่ง “เยอะ” เท่าไหร่ ยิ่งไม่ได้รับการสนใจเท่านั้น

หัวใจสำคัญของการสื่อสารผ่าน New Media จึงเป็นเรื่อง “ความไม่เป็นทางการ” และ ความเป็นมิตร หรือ Friendliness ที่องค์กรมีต่อผู้รับสาร จึงต้องทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย เบาสบาย น่าขบคิด และสามารถสร้าง Engagement ได้

สื่อ New Media เป็นของฟรี และที่สำคัญสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ได้อย่างทันท่วงที เรื่องไม่เป็นเรื่องอาจเป็นเรื่องขึ้นมาได้ การตอบคำถามต่าง ๆ ต้องผ่านกระบวนการคิดแบบ PR สรุปแล้ว ถึงจะใหม่ และเข้าถึงทุกคน แต่ก็ไม่ง่ายที่จะใช้งาน จึงต้องคิดให้ซับซ้อนและจัดการเนื้อหาให้ดีก่อนเผยแพร่เสมอ

 สงวนลิขสิทธิ์ (2559) วาทิต ประสมทรัพย์

Total Page Visits: 872 - Today Page Visits: 1
Share this Post