การใช้สื่อดั้งเดิมที่กล่าวถึง ก็ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์/นิตยสาร ป้ายโฆษณาทั้งขนาดใหญ่ (Billboard) และขนาดเล็ก (Cutout ) รวมถึงป้ายผีทั้งหลายที่ติดกับตามข้างทาง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสื่อประเภท Mass Media คือ เข้าถึงผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลาย จำนวนมาก ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้น หากต้องการสื่อสารกับคนจำนวนมากมายหลายล้านคน สื่อโทรทัศน์ถึงแม้ว่าจะราคาสูง แต่ก็เข้าถึงคนจำนวนมากได้ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นเงินเพียงไม่กี่บาท หรือจะคำนวณต่อหนึ่งพันคน ตามหลัก CPM (Cost per Mille หรือ Cost per thousand) ก็ได้ ส่วนข้อเสียของสื่อโทรทัศน์ ก็คือ อาจจะไม่สามารถให้รายละเอียดอะไรได้มากเนื่องจากค่าเวลาที่ขายกันเป็นนาทีตั้งแต่ นาทีละ 50,000 –  500,000 บาท ดังนั้น กลยุทธ์ในการสื่อสารจึงเข้ามามีความสำคัญในการจัดสรรเนื้อหา และวิธีการนำเสนอให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และงบประมาณที่มี

แต่หากมองหาสื่อที่ราคาย่อมเยาลงมา แต่สามารถสร้างความถี่ในการตอกย้ำได้ก็คงต้องยกให้สื่อวิทยุ ที่สามารถยิงสปอดด้วยความถี่ 6-8 ครั้งต่อวัน สนับสนุนรายการข่าวต้นชั่วโมง สนับสนุนช่วงรายการ เรียกได้ว่าตอกย้ำกันทั้งวัน ติดต่อกันได้เป็นเดือน แต่อย่าลืมว่า การสื่อสารผ่านสื่อวิทยุ ผู้ฟังมีโอกาสรับสารได้เพียง 25% จากการฟัง และอาจถูกสิ่งเร้าจากภายนอกทำให้เสียสมาธิได้ ดังนั้น การสื่อสารผ่านวิทยุจึงต้องสั้น กระชับ ตรงประเด็น และตอกย้ำบ่อย ๆ จึงจะสร้างการจดจำได้

ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์ ข้อดี คือ สามารถให้รายละเอียดได้มาก มีการใช้รูปภาพประกอบได้ แต่การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายก็จะไม่เท่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างโทรทัศน์ และวิทยุ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่กว้างแต่ลึกกว่า แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน สื่อมวลชนยังต้องอาศัยช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทำให้เกิดการควบรวมและผสมผสานกันไปแล้ว

สุดท้ายนี้ ขอฝากไว้สำหรับหน่วยงานที่ใช้ป้าย Billboard ขนาดใหญ่ และอยากจะใส่เนื้อหาข้อความลงไปจำนวนมาก ซึ่งมองแล้วน่าเสียดาย เนื่องจากผู้ที่มองสื่อป้ายโฆษณา อาจจะมีเวลาเพียง 3-4 วินาทีในการมองป้าย และไม่มีเวลามากพอที่จะจับใจความได้ทั้งหมด ทำให้เสียโอกาสในการสื่อสารและเสียงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ ป้ายโฆษณาทำหน้าที่ได้ดีที่สุดคือการ เตือนความจำ (Remind) และตอกย้ำแบรนด์กับผู้รับสาร ดังนั้น การสื่อสารในป้ายโฆษณาจึงต้องสั้น กระชับ แรง ดึงดูดความสนใจได้ จากนั้น ดึงดูดผู้อ่านไปสู่สื่ออื่น ๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือเว็บไซต์แทน จะคุ้มค่ามากกว่า

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ สื่อใหม่ (New Media)

สงวนลิขสิทธิ์ (2559) วาทิต ประสมทรัพย์

Total Page Visits: 670 - Today Page Visits: 1
Share this Post