สร้างแบรนด์ด้วยการประชาสัมพันธ์

ฟังย้อนหลัง เนื้อหาเรื่อง “การสร้างแบรนด์” ที่ออกอากาศในรายการวิทยุ หัวใจเศรษฐี F.M. 105 MHz.

ในเมืองไทยมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ ทฤษฎีด้านการสร้างแบรนด์มากมายเต็มไปหมด แต่สิ่งที่ CRF นำเสนอ คือ วิธีคิด สำหรับเจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารองค์กร ให้มีความเข้าใจเรื่อง Branding หรือการสร้างแบรนด์ ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง ต้องคิดและต้องทำอย่างไรบ้าง ซึ่งผมได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการ หัวใจเศรษฐี ทางคลื่น F.M. 105 MHz. จึงขอนำมาเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจได้ฟังย้อนหลังกันได้ครับ

ตอนที่ 1 “ Branding ”

ตอนที่ 2 “ จะสร้างแบรนด์ ได้อย่างไร ”

ตอนที่ 3 “ การสร้างแบรนด์ให้สินค้าและบริการ ”

ตอนที่ 4 “ Brand Image ”

ตอนที่ 5 “ Brand Visibility ”

ตอนที่ 6 Brand design และ identity

ตอนที่ 7 “ Brand communication ”

ตอนที่ 8 “Brand Asset”

ตอนที่ 9 “ หลักการประชาสัมพันธ์ ”

ตอนที่ 10 “สร้างแบรนด์จากภายในองค์กร”

ตอนที่ 11 “Corporate Social Media PR”

Total Page Visits: 826 - Today Page Visits: 3

Recommended Posts