ฟังย้อนหลัง เนื้อหาเรื่อง “การสร้างแบรนด์” ที่ออกอากาศในรายการวิทยุ หัวใจเศรษฐี F.M. 105 MHz.

ในเมืองไทยมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ ทฤษฎีด้านการสร้างแบรนด์มากมายเต็มไปหมด แต่สิ่งที่ CRF นำเสนอ คือ วิธีคิด สำหรับเจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารองค์กร ให้มีความเข้าใจเรื่อง Branding หรือการสร้างแบรนด์ ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง ต้องคิดและต้องทำอย่างไรบ้าง ซึ่งผมได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการ หัวใจเศรษฐี ทางคลื่น F.M. 105 MHz. จึงขอนำมาเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจได้ฟังย้อนหลังกันได้ครับ

ตอนที่ 1 “ Branding ”

ตอนที่ 2 “ จะสร้างแบรนด์ ได้อย่างไร ”

ตอนที่ 3 “ การสร้างแบรนด์ให้สินค้าและบริการ ”

ตอนที่ 4 “ Brand Image ”

ตอนที่ 5 “ Brand Visibility ”

ตอนที่ 6 Brand design และ identity

ตอนที่ 7 “ Brand communication ”

ตอนที่ 8 “Brand Asset”

ตอนที่ 9 “ หลักการประชาสัมพันธ์ ”

ตอนที่ 10 “สร้างแบรนด์จากภายในองค์กร”

ตอนที่ 11 “Corporate Social Media PR”

Total Page Visits: 1437 - Today Page Visits: 3
Share this Post