วิทยากรด้าน CSR

วิทยากรด้านการวางแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์

ธนาคม พจนาพิทักษ์ วิทยากรด้านการวางแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์

อาจารย์ธนาคม พจนาพิทักษ์ นักวิชาการด้านการสื่อสาร ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรด้านการวางแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ CSR ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ ประสบการณ์กว่า 30 ปี อดีตผู้สื่อข่าว น.ส.พ.กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ บรรณาธิการนิตยสารชีวจิต มีผลงานด้านประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์มากมาย

นอกจากนี้ อ.โอ๋ ยังเป็นนักอ่าน นักคิด นักเขียน และนักแต่งเพลงแนวเพื่อชีวิต

1.ข้อมูลส่วนตัว
 • ชื่อเล่น โอ๋ ชื่ออาหรับ อิบรอฮีม อายุ 47 ปี
 • เกิด 2 ต.ค.2514 ที่ อ.ควนโดน จ.สตูล บิดาเป็นข้าราชการครูบำนาญ มารดาเป็นแม่ค้า
 • สถานภาพ สมรส มีบุตรสาว 1 คน กำลังศึกษาระดับ ม.4 ที่ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ประวัติการศึกษา
 • มัธยมปลาย รร.สาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
 • ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (สาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท จากคณะพัฒนาสังคม (สาขาการจัดการพัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า
 • ปัจจุบัน เป็น PHD. Candidate (อยู่ระหว่างเสนอและแก้ไขวิทยานิพนธ์) ปริญญาเอกสาขานวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคาดว่าจะจบในปี 2562
3.ประวัติการทำงาน
 • ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทางสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา กทม.
 • (อดีต)..ผู้สื่อข่าวนสพ.กรุงเทพธุรกิจรายวันเครือเนชั่น
 • ผู้สื่อข่าวนสพ.ผู้จัดการรายวัน
 • บรรณาธิการบริหารนิตยสารชีวจิตเครืออมรินทร์
 • บรรณาธิการ ออลแมกกาซีน บมจ.ซีพีออล (เซเว่นอีเลฟเวน)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บมจ.ซีพีออล
 • เจ้าของและบรรณาธิการนิตยสารเลิฟแอนด์แชร์ (รักและแบ่งปัน)
 • บรรณาธิการบริหารนิตยสารหัวใจเดียวกัน เพื่อจังหวัดชายแดนใต้
 • บรรณาธิการที่ปรึกษานิตยสารมิราเคิลออฟไลฟ์ในทูลกระหม่อม
 • บรรณาธิการวารสารวิทยาจารย์ของคุรุสภา
 • หัวหน้าสาขาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ ม.สวนสุนันทา
 • ผู้ก่อตั้ง/ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มรภ.สวนสุนันทา
 • ผู้ก่อตั้ง/ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ม.สวนสุนันทา
4.ประวัติอื่นๆ
 • นักวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
 • วิทยากร/อาจารย์พิเศษด้านสื่อและสังคมหลายสถาบันและองค์กร
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรายการโทรทัศน์ช่อง 5 ช่อง 9
 • พิธีกรและวิทยากรเครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ บ.124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง
 • ประธานชมรมนักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ก่อตั้ง/ประธานกลุ่มนักศึกษาชาวสตูลใน กทม.

อาจารย์ธนาคม ยังมีความเชี่ยวชาญในการจัดประชาคม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีกด้วย

วิทยากรฝึกอบรม

 

Previous
Next

Total Page Visits: 1935 - Today Page Visits: 1
Share this Post