วิทยากรด้าน CSR และชุมชนสัมพันธ์ อ.ธนาคม พจนาพิทักษ์

วิทยากรด้าน CSR
วิทยากรด้าน CSR
ธนาคม พจนาพิทักษ์ วิทยากรด้าน CSR และชุมชนสัมพันธ์

อาจารย์ธนาคม พจนาพิทักษ์ นักวิชาการด้านการสื่อสาร ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรด้าน CSR ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ ประสบการณ์กว่า 20 ปี อดีตผู้สื่อข่าว น.ส.พ.กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ บรรณาธิการนิตยสารชีวจิต มีผลงานด้านประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์มากมาย

นอกจากนี้ อ.โอ๋ ยังเป็นนักอ่าน นักคิด นักเขียน และนักแต่งเพลงแนวเพื่อชีวิต

1.ข้อมูลส่วนตัว
 • ชื่อเล่น โอ๋ ชื่ออาหรับ อิบรอฮีม อายุ 47 ปี
 • เกิด 2 ต.ค.2514 ที่ อ.ควนโดน จ.สตูล บิดาเป็นข้าราชการครูบำนาญ มารดาเป็นแม่ค้า
 • สถานภาพ สมรส มีบุตรสาว 1 คน กำลังศึกษาระดับ ม.4 ที่ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ประวัติการศึกษา
 • มัธยมปลาย รร.สาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
 • ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (สาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท จากคณะพัฒนาสังคม (สาขาการจัดการพัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า
 • ปัจจุบัน เป็น PHD. Candidate (อยู่ระหว่างเสนอและแก้ไขวิทยานิพนธ์) ปริญญาเอกสาขานวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคาดว่าจะจบในปี 2562
3.ประวัติการทำงาน
 • ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทางสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา กทม.
 • (อดีต)..ผู้สื่อข่าวนสพ.กรุงเทพธุรกิจรายวันเครือเนชั่น
 • ผู้สื่อข่าวนสพ.ผู้จัดการรายวัน
 • บรรณาธิการบริหารนิตยสารชีวจิตเครืออมรินทร์
 • บรรณาธิการ ออลแมกกาซีน บมจ.ซีพีออล (เซเว่นอีเลฟเวน)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บมจ.ซีพีออล
 • เจ้าของและบรรณาธิการนิตยสารเลิฟแอนด์แชร์ (รักและแบ่งปัน)
 • บรรณาธิการบริหารนิตยสารหัวใจเดียวกัน เพื่อจังหวัดชายแดนใต้
 • บรรณาธิการที่ปรึกษานิตยสารมิราเคิลออฟไลฟ์ในทูลกระหม่อม
 • บรรณาธิการวารสารวิทยาจารย์ของคุรุสภา
 • หัวหน้าสาขาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ ม.สวนสุนันทา
 • ผู้ก่อตั้ง/ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มรภ.สวนสุนันทา
 • ผู้ก่อตั้ง/ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ม.สวนสุนันทา
4.ประวัติอื่นๆ
 • นักวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
 • วิทยากร/อาจารย์พิเศษด้านสื่อและสังคมหลายสถาบันและองค์กร
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรายการโทรทัศน์ช่อง 5 ช่อง 9
 • พิธีกรและวิทยากรเครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ บ.124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง
 • ประธานชมรมนักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ก่อตั้ง/ประธานกลุ่มนักศึกษาชาวสตูลใน กทม.
วิทยากรฝึกอบรม
วิทยากรฝึกอบรม
S_8884294211594
S__4816898

Previous
Next

Total Page Visits: 1135 - Today Page Visits: 2

Recommended Posts