ใคร ๆ ต่างพูดกันว่า สังคมทุกวันนี้ เหมือนต่างคนต่างอยู่ แต่ในความห่างเหินนั้น กลับยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่เสียสละเวลาและประโยชน์ส่วนตน ในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่ขาดโอกาสในการรักษา

IMG 1926 IMG 1927 IMG 9248

โครงการมิตรภาพบำบัด เกิดขึ้นจาก “กองทุน นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เพื่องานมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน”  หมอสงวนคือใคร หมอสงวนก็คือคนผู้ที่ริเริ่มแนวคิด หลักประกันสุขภาพให้กับคนไทย หรือที่คุ้นชื่อกันในทางการเมืองว่า 30 บาทรักษาทุกโรค

แนวคิดนี้ พุ่งเป้าไปที่การให้ความช่วยเหลือและพึ่งพากันของคนในสังคม ที่อาจจะต้องสละเวลาของตัวเองบ้าน เพื่อแวะดูแล เยี่ยมเยียนผู้ป่วยที่ขาดโอกาสในการรักษา เช่น คนไข้นอนติดเตียง ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย หรือมีโรคร้ายแรง ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ก็ยังอยู่ที่บ้าน หรืออยู่ในชุมชนของเรา ๆ นั่นเอง

พันเอกนายแพทย์ อิทธินันท์ โชติช่วง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายอดิศร จ.สระบุรี หนึ่งในจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการ เล่าให้ฟังว่า “มีโอกาสได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงหลายคนที่ต้องอยู่กับบ้านทั้ง ๆ ที่ ไม่มีญาติคอยเฝ้า แต่ก็มีเพื่อนบ้านหลายคน เข้ามาช่วยเหลือหุงหาอาหาร ช่วยพลิกตัว ทำแผล จึงกลับมาคิดว่า ทำยังไงเราถึงจะขยายผลเรื่องนี้ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากขึ้น ไม่ใช่ว่าต้องการงบประมาณหรือความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด แต่อยากให้คนไทย ตระหนัก และเห็นคุณค่าทางสังคมของสิ่งที่เรียกว่า มิตรภาพบำบัด กันให้มากขึ้น สังคมไทยก็จะอยู่กันด้วยความรัก ความห่วงใยซึ่งกันและกัน”

Total Page Visits: 737 - Today Page Visits: 4
Share this Post