12 อบรมการบริหารโซเชียลมีเดียขององค์กร อย่างเป็นระบบ

อบรมการบริหารโซเชียลมีเดียขององค์กร อย่างเป็นระบบ

หลักการและเหตุผล

ในอดีต ที่การสื่อสารองค์กรจำเป็นต้องพึ่งพาช่องทางของสื่อมวลชน เพื่อนำพาข่าวสารไปยังกลุ่มผู้รับสาร แต่สื่อสังคมออนไลน์ในยุปัจจุบัน เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของช่องทางการสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อไปยังบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ ได้อย่างแทบจะไร้ขีดจำกัด

องค์กรจึงสามารถใช้ประโยชน์จากช่องทางการสื่อสารเหล่านี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง แต่การบริหารสื่อออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน Platform ต่าง ๆ รวมถึงการสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมกับ Platform นั้น และบริหารโดยบุคลากรที่มีความเข้าใจเรื่องการสื่อสารมวลชนเป็นอย่างดี

บริหารช่องทางในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร

วัตถุประสงค์
 1. เข้าใจการทำงาน บทบาท หน้าที่ของ Platform ของสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
 2. บริหารจัดการ Flow ของข่าวสาร อย่างเป็นระบบ
 3. การซื้อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ เบื้องต้น
 4. การประเมินผลการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการช่องทางการสื่อสารออนไลน์ขององค์กร

เนื้อหาการบรรยาย
 1. บทบาทหน้าที่ของสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ประกอบด้วย เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม
 2. พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์
 3. แนวทางการบริหารจัดการสื่อ และการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ
 4. การโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์
 5. การประเมินผลการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
 6. ผลกระทบของสื่อ social กับองค์กร
 7. บทบาทหน้าที่ ของพนักงานในองค์กร ในการใช้สื่อออนไลน์
 8. การปรับตัวขององค์กรให้เข้ากับ Digital
วิทยากร

อ.เกียรติรัตน์ จินดามณี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing อ.เกียรติรัตน์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Content marketing และ SEO ผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ “เถ้าแก่ใหม่” มีผลงานการเขียนหนังสือหลายเล่ม อาทิ เถ้าแก่ใหม่ใจถึง แนวคิดสร้างธุรกิจร้อยล้าน ปลุกแจ๊คมาล้มยักษ์ และเป็นวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน และราชการหลายแห่ง

อ.วาทิต ประสมทรัพย์ ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารองค์กร และ Digital PR อาจารย์พิเศษสาขานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันจันทร์ที่ 19 – วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563

ลงทะเบียน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามเรื่องที่พัก

โทร. 087-324-8091 , 081-443-7434

IMG_0768__1_
วาทิต_ประสมทรัพย์_1319
การบริหาร_Social_Media_18_18122019_๑๙๑๒๑๙_0132
การบริหาร_Social_Media_18_18122019_๑๙๑๒๑๙_0165
การบริหาร_Social_Media_18_18122019_๑๙๑๒๑๙_0129
การบริหาร_Social_Media_18_18122019_๑๙๑๒๑๙_0128
การบริหาร_Social_Media_18_18122019_๑๙๑๒๑๙_0123
การบริหาร_Social_Media_18_18122019_๑๙๑๒๑๙_0115
การบริหาร_Social_Media_18_18122019_๑๙๑๒๑๙_0114
การบริหาร_Social_Media_18_18122019_๑๙๑๒๑๙_0111
การบริหาร_Social_Media_18_18122019_๑๙๑๒๑๙_0106
การบริหาร_Social_Media_18_18122019_๑๙๑๒๑๙_0105
การบริหาร_Social_Media_18_18122019_๑๙๑๒๑๙_0092
การบริหาร_Social_Media_18_18122019_๑๙๑๒๑๙_0068
การบริหาร_Social_Media_18_18122019_๑๙๑๒๑๙_0062
การบริหาร_Social_Media_18_18122019_๑๙๑๒๑๙_0060
การบริหาร_Social_Media_18_18122019_๑๙๑๒๑๙_0055
การบริหาร_Social_Media_18_18122019_๑๙๑๒๑๙_0038
การบริหาร_Social_Media_18_18122019_๑๙๑๒๑๙_0029
การบริหาร_Social_Media_18_18122019_๑๙๑๒๑๙_0004

Previous
Next

Total Page Visits: 192 - Today Page Visits: 2

Recommended Posts