อบรมการบริหารโซเชียลมีเดีย

อบรมการบริหารโซเชียลมีเดียขององค์กรอย่างเป็นระบบ

หลักการและเหตุผล

ในอดีต ที่การสื่อสารองค์กรจำเป็นต้องพึ่งพาช่องทางของสื่อมวลชน เพื่อนำพาข่าวสารไปยังกลุ่มผู้รับสาร แต่สื่อสังคมออนไลน์ในยุปัจจุบัน เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของช่องทางการสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อไปยังบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ ได้อย่างแทบจะไร้ขีดจำกัด

องค์กรจึงสามารถใช้ประโยชน์จากช่องทางการสื่อสารเหล่านี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง แต่การบริหารโซเชียลมีเดียให้มีประสิทธิภาพนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน Platform ต่าง ๆ รวมถึงการสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมกับ Platform นั้น และบริหารโดยบุคลากรที่มีความเข้าใจเรื่องการสื่อสารมวลชนเป็นอย่างดี

บริหารช่องทางในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร

วัตถุประสงค์
 1. เข้าใจการทำงาน บทบาท หน้าที่ของ Platform ของสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
 2. บริหารจัดการ Flow ของข่าวสาร อย่างเป็นระบบ
 3. การซื้อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ เบื้องต้น
 4. การประเมินผลการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการช่องทางการสื่อสารออนไลน์ขององค์กร

เนื้อหาการบรรยาย
 1. บทบาทหน้าที่ของสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ประกอบด้วย เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม
 2. พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์
 3. แนวทางการบริหารจัดการสื่อ และการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ
 4. การโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์
 5. การประเมินผลการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
 6. ผลกระทบของสื่อ social กับองค์กร
 7. บทบาทหน้าที่ ของพนักงานในองค์กร ในการใช้สื่อออนไลน์
 8. การปรับตัวขององค์กรให้เข้ากับ Digital
วิทยากร

อ.เกียรติรัตน์ จินดามณี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing อ.เกียรติรัตน์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Content marketing และ SEO ผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ “เถ้าแก่ใหม่” มีผลงานการเขียนหนังสือหลายเล่ม อาทิ เถ้าแก่ใหม่ใจถึง แนวคิดสร้างธุรกิจร้อยล้าน ปลุกแจ๊คมาล้มยักษ์ และเป็นวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน และราชการหลายแห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง In-House Training

โทร. 0635366995 , 0659658253

ติดต่อวิทยากรฝึกอบรม
ติดต่อวิทยากรฝึกอบรม

Previous
Next

Total Page Visits: 771 - Today Page Visits: 4

Recommended Posts